Skip to main content

Mennesker: Planeten: Profit  

Som en virksomhed der arbejder globalt, er vi meget bevidste omkring vort ansvar: at opfylde dagligdagens behov uden at forringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres. De tre grundpiller i bæredygtighed hviler på samfundet, miljøet og økonomien. Med andre ord: mennesker, planeten og profit.

For at leve op til vort ansvar har vi gjort bæredygtighed til en integreret del af vor forretning:

Vore mennesker: vores arbejdskraft, samarbejdspartnere og de samfund i hvilke vi opererer, behandles på fair vis.

Vores planet: minimerer vores påvirkning af miljøet ved at reducere affald og vores udledning af Co2.

Vores profit: opretholder en sund, profitable forretning ved at overholde regulativer, have en ordentlig ledelse og kontrollere risici.