Skip to main content

Fjernsupport kommer dig til undsætning inden for minutter. TORNADO PC kontrolsystemet giver mulighed for fjernsupport af automaten, hvilket betyder at en TORNADO kan serviceres over internettet uden behov for at en servicetekniker skal være fysisk tilstede.

Dine plukkere kan få hjælp i løbet af få minutter, når de har et spørgsmål som de ikke selv kan løse. Vore teknikere kan via fjernsupport guide dig gennem softwaren for at analysere ethvert problem med din lagerautomat. Omkring 85% af serviceopkald kan løses via fjernsupport. 

Softwareopdateringer kan ske automatisk, og hvis der er behov for et fysisk besøg af en servicetekniker, kan teknikeren foretage de nødvendige forundersøgelser af softwaren før besøget. Ved at undersøge log-filer kan teknikeren dermed sikre, at alle de nødvendige reservedele forefindes på plads eller medbringes. 

Fordele for dig

  • Hurtig on-line hjælp via internettet
  • De fleste problemer kan løses on-line
  • Du får hjælp inden for minutter i stedet for timer
  • Servicetekniker kommer kun på fysisk besøg, når der er et aktuelt behov. Dermed spares rejseomkostninger og servicebesøg
  • Systemet er det samme krypterede system, der anvendes på netbank ved pengeoverførsler
  • Er ikke kun til problemløsning, men også til support af kunder og operatører i deres daglige arbejde
  • Softwareopdateringer foretages hurtigt via fjernsupport