Skip to main content

Vi har oprettet denne Etikkanal som et kommunikationsværktøj der gør det muligt at besvare forespørgsler, og/eller rapportere mulige uregelmæssigheder i vores kodeks for Etik og Opførsel.

Da kodekset for Etik og Opførsel er en udtrykkelig erklæring om de værdier, principper og retningslinier for opførsel som personer må overholde under udførelse af deres professionelle aktiviteter i Gonvarri-koncernen, er dette værktøj forsynet med det mål, at brugeren kan foretage alle nødvendige forespørgsler der bekræfter forståelsen af dens brug.

Gonvarri Industries er moderselskab for Gonvarri Material Handling, der opererer under brands som Constructor, Kasten, Dexion, Stålteknik og Kredit.

Politikker, procedurer og protokoller i Etikkanalen gælder for hele Gonvarri-koncernen og dens filialer.

For spørgsmål, klager, politikkerne i sin helhed eller hjælp til at forbedre vores processer, bedes du gå til vores Etikkanal.