Skip to main content

For at opfylde den nye lov om databeskyttelse der træder i kraft den 25. maj (GDPR), har Gonvarri Material Handling AS (GMH) med de tilhørende brands (Constructor, Dexion, Kasten, Stålteknik og Kredit) iværksat de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå tab, misbrug, ændring, uautoriseret adgang til samt tyveri af persondata. Med i overvejelserne er også de teknologiske tilstande, dataenes natur og de risici, de er udsat for.

Hvem er ansvarlig for dine data?

Dine data kontrolleres af Gonvarri Material Handling AS, med registreringsnr. 918 858 903, der er registreret på adressen: Østensjøveien 27, 0661 Oslo, Norge.

Med hvilket formål behandles dine data?

Personlige data behandles til følgende formål:

  • Kunder

Styring af data der er nødvendige for at opretholde et forretningsmæssigt forhold med kunder.

  • Styring af kontrakter og tilbud

Styring af kontrakter med Corporate GMH kunde.

  • Potentielle kunder.

Leadinformation og styring af forretningskontakt.

Hvilke data indsamles?

For at udføre ovenstående handlinger, er det nødvendigt at indsamle følgende information:

Kunder:

  • Kontaktinformation
  • Juridisk information om kunden
  • Styring af kontrakt og tilbud

Juridisk nøglegrundlag

For disse behandlinger findes retsgrundlaget i det nuværende kontraktforhold, der opretholdes hos den registrerede.

Hvor længe beholder vi dine data?

Kunder: 7 år
Styring af kontrakter og tilbud: 7 år

Hvem modtager dine data?

Kunden er informeret om at GMH ved lov kan være forpligtet til at videregive nogle kundedata til sociale myndigheder samt SKAT.

Kunden er informeret om at den information, der er indeholdt i den følgende behandling videregives til tredje part, hvilket er angivet herunder sammen med den behandling, for hvilken dataene er relevant. I tilfælde af ændring til kundedata skal kunden informere GMH om dette hurtigst muligt. Behandler og tredje parts selskaber er følgende:

Kunder:

  • Kunden er informeret om at hans data ikke bliver videregivet til tredje part, undtagen som følge af en juridisk forpligtelse.

Styring af kontrakter og tilbud:

  • Corporate GMH

Individuelle rettigheder

Den registrerede har ret til at få adgang til sine persondata, samt ret til at anmode om berigtigelse af upræcise data, eller hvor det er behørigt: at anmode om sletning af dataene, når disse af forskellige årsager, ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet.

I visse forhold kan den registrerede anmode om en begrænsning af behandlingen af hans/hendes data, hvorefter vi kun beholder dem til reklamationsbehandling.

I visse forhold og af grunde der relaterer til hans/hendes særlige situation, kan den registrerede modsætte sig behandling af hans/hendes data. GMH vil da stoppe databehandlingen med undtagelse af særlige juridiske årsager, eller kun beholde dem til reklamationsbehandling.

For at udøve disse rettigheder, og for anden afklaring, kan kandidaten skrive til ovenstående postadresse eller sende en mail til: privacy.enquiries@gonvarri.com